333Hertz

Bewust Energie Sterk

Coaching & Healing Facilitation
voor jong en oud(er)


Kind &
Coach


Jij weet diep in je ❤️ wèl wat er speelt maar het lukt je niet om tot een oplossing te komen of je ziet een ‘verandering’ bij je kind maar je kunt je vinger er niet opleggen, misschien ook omdat het wel héél dichtbij je staat want het gaat tenslotte om ‘jouw’ kind. Op zo’n moment ‘dat je er zelf even niet meer uitkomt’ zou je de aandacht van een kindercoach erbij kunnen halen. Dit kan vaak heel verhelderend zijn!

Het lijkt wel alsof we als paddenstoelen uit de grond schieten ...’coaches’. Eigenlijk niet zo gek omdat het laat zien dat er veel behoefte is aan een ‘luisterend oor’. Met de hulp van een coach kan een kind op een laagdrempelige manier z'n verhaal vertellen en aangemoedigd worden om de eigen woorden te vinden op punten waar het moeite heeft om zich uit te spreken want net als jij en ik zitten kinderen ook weleens wat minder lekker in hun vel.

Ik ondersteun een kind om een probleem (klein of groter) vanuit zijn of haar wereld opnieuw of met andere ogen te bekijken maar met het uitgangspunt dat deze ‘frisse' blik helemaal van binnenuit het kind zelf komt. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten en vaardigheden die een kind van ‘nature’ al bezit zodat de eigen kracht en hulpbronnen ingezet kunnen worden

Mijn werkwijze

Omdat de mens meer is dan alleen zijn lichaam, coach ik vanuit een holistisch visie. Dit betekent vanuit de mens die een eenheid vormt tussen; lichaam (fysiek-mentaal-emotioneel) - geest en ziel. Daardoor zal ik als energetisch kindercoach niet alleen met de hulpvraag dynamisch aan de slag gaan maar kan daarnaast ook blokkades in het persoonlijk energiesysteem aanpassen. Dit zal op een vriendelijke en ontspannen manier worden ingevuld met effectieve toepassingen die inwerken op de aura, de chakra’s en meridianen. Deze energetische interventies zijn erop gericht om meer in evenwicht te komen zodat de energie van jouw kind weer vrij mag stromen.

  • Een coach is een 'neutrale' partij die je helpt om het denkwerk helemaal zelf te gaan doen.

Er wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft “een methode/toepassing die past bij je kind en niet omgekeerd” en stem daar mijn begeleiding op af. Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen zodat je kind zichzelf beter leert kennen. Wanneer jouw kind eenmaal weet wat het zelf kan, wordt de aandacht verschoven van ‘hindernis’ naar eigen kracht. Vaak zijn de obstakels dan niet zo groot meer en is de uitkomst een gelukkiger en blijer kind vol gezonde moed en energie!Ik werk niet met problemen,
ik kijk samen met een kind naar oplossingen.